0973.523.348

Tuy ô thủy lực BOSSA

Dây tuy ô thủy lực BOSSA

  • Mã sản phẩm: Dây tuy ô thủy lực BOSSA
  • Định lượng: Mét/ Quận
  • Công nghệ: Italy
  • Thành phần: Cao su chịu dầu, bên trong có các lớp bố thép bện ngược nhau tao độ bền chịu áp suất
  • Nhiệt độ: -58 º F (-50 º C) là 212 º F (100 º C) liên tục hoạt động
  • Nhiệt độ hoạt động tối đa: 257 º F (125 º C)
  • Nhiệt độ không khí tối đa: 160 º F …
  • Dịch vụ chuyên nghiệp
  • Giá cạnh tranh, công nợ linh hoạt
  • Giao hàng nhanh chóng